วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

โออาร์ ห่วงใยสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่ภาคใต้ มอบแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยลดความเสี่ยงการติดเชื้อเพิ่ม

นายปัญญา จินดาวงค์ นายอำเภอสิงหนคร รับมอบ แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดชนิดน้ำ จำนวน 400 ลิตร และหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น จากนายวัฒนเดช ฤทธิ์สามารถ ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป คลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สำหรับดูแลประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสนาม เป็นช่วยการลดความเสี่ยงในการเกิดการติดเชื้อรายใหม่ และลดภาระของบุคลาการทางการแพทย์ด้วยอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ โออาร์ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตร่วมกันกับชุมชน เพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ โดยตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา โออาร์ ได้มอบเงินบริจาคและสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มีสถานประกอบการของโออาร์ตั้งอยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับคลังปิโตรเลียมสงขลา ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สถานประกอบการหลักในภาคใต้ที่ โออาร์ มุ่งมั่นดูแลให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน