วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

โออาร์ ส่งกำลังใจ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 สนับสนุนสาธารณสุข จังหวัดสงขลา

23 พ.ค. 2021
876

นายนายวิสิทธิ์ ศิริพฤกษ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมมอบแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด จำนวน 650 ลิตร น้ำดื่มจิฟฟี่ จำนวน 1,002 ขวดและกาแฟดริป คาเฟ่ อเมซอน กาแฟแท้คั่วบด รสซิกเนเจอร์ 2,500 ซอง ให้แก่ นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ของสาธารณสุขและโรงพยาบาลสนามในจังหวัดสงขลา เพื่อตรวจคัดกรอง และดูแลรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ทวีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของ   โออาร์ที่มุ่งเน้นดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกพื้นที่ที่ โออาร์ เข้าไปดำเนินธุรกิจเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

โออาร์ ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยดีโดยเร็ว