วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

โออาร์ มอบ tOgetheR Box 300 กล่อง แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ.สงขลา

17 มี.ค. 2022
420

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายวิสุทธิ์ กระจ่างโลก ผู้จัดการส่วนคลังคลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ มอบกล่อง tOgetheR Box (ทูเกเตอร์ บอกซ์) ซึ่งเป็นชุดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด – 19 ที่ต้องแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation Kit) ประกอบด้วยปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ยาพาราเซตามอล ยาฟ้าทะลายโจร หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 300 กล่อง ให้แก่ นายประสิทธิ์ ง๊ะสตูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด – 19 ที่พักรักษาอาการอยู่ที่พักอาศัยของตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการส่งกำลังใจ .. สู้ไปด้วยกัน (#ORStayStrongTogether) ที่โออาร์ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด

ทั้งนี้ โออาร์ มีสถานประกอบการ คือคลังปิโตรเลียมสงขลาอยู่ที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา รับผิดชอบการรับ เก็บ จ่าย สำรองน้ำมันและก๊าซหุงต้มให้พื้นที่ 8 จังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง และที่ผ่านมา โออาร์ ได้มอบความช่วยเหลือชุมชนสังคมที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการของโออาร์ทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ในหลากหลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมชุมชนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน