วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

โออาร์ มอบน้ำดื่ม แก่โรงพยาบาลสิงหนคร จ.สงขลา

09 มี.ค. 2022
505

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายวิสุทธิ์ กระจ่างโลก ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมกับนายสำเริง ทวีตา วิศวกรตัวแทน บริษัท อีเอสพี กรุ๊ป (เอเชีย) จำกัด มอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด แก่ ทันตแพทย์หญิงเสฏฐภัค ศิริสุพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงหนคร จ.สงขลา เพื่อใช้ในภารกิจบรรเทาสาธารณะภัย สนับสนุนเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ามาฉีควัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ที่เข้ารักษา ณ โรงพยาบาลสิงหนคร รวมถึงผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ที่กักตัวในเขตพื้นที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา อีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามทิศทางในการทำธุรกิจของโออาร์ที่ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth” ตอกย้ำถึงเจตจำนงในการสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของผู้คนร่วมกันอย่างยั่งยืน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน (Living Community) ซึ่งครอบคลุมทั้งในพื้นที่ที่ OR ดำเนินธุรกิจ