วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

โออาร์ จัดกิจกรรม “OR Miss U เพราะคิดถึงจึงมาหา” สานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดสงขลา แลกเปลี่ยน แนวทางการพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี แก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

นายณัฐพล ชูจิตารมย์ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)หรือ โออาร์และ นายวิสุทธิ์กระจ่างโลก ผู้จัดการส่วนคลังปิ โตรเลียมสงขลา โออาร์พร้อมทีมงานร่วมจัดกิจกรรม “OR Miss U เพราะคิดถึงจึงมาหา” สานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดสงขลา พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทิศทางดำเนินงานและแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดสงขลา

นายณัฐพล เปิดเผยว่า โออาร์ในฐานะบริษัทเรือธง (Flagship) ของกลุ่ม ปตท. ด้านการดำเนินธุรกิจน้ำมันและ ธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีสถานประกอบการที่โออาร์ดำเนินการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางพัฒนา กิจกรรมทั้งด้านการตลาดและสังคมเพื่อตอบโจทย์ในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โดยในปีนี้จัดทำภายใต้แนวคิด “OR Miss U เพราะคิดถึงจึงมาหา

“จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีสถานประกอบการ โออาร์ดำเนินการอยู่นั่นคือ คลังปิโตรเลียมสงขลา ถือเป็น ศูนย์กลางด้านการปฏิบัติการคลังน้ำมันและคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในภาคใต้ตอนล่างที่อยู่ร่วมกับชุมชนมา ยาวนานกว่า 30 ปีซึ่งที่ผ่านมา โออาร์ ดำเนินงานตามมาตรฐานสากล บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยึดมั่นเรื่อง ความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญ รวมถึงมีการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบพื้นที่คลังฯ ให้ดีขึ้น อย่างยั่งยืน อันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ โออาร์ ยึดมั่นมาตลอด สำหรับมุมมองข้อเสนอแนะที่ได้รับจากสื่อมวลชนใน ครั้งนี้ ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อการนำไปกำหนดทิศทางดำเนินงานของโออาร์ ทั้งในเชิงธุรกิจและด้านการสนับสนุน ชุมชน สังคมต่อไปในอนาคต” นายณัฐพล กล่าว

ทั้งนี้ที่ผ่านมา โออาร์ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงส่งมอบความช่วยเหลือและ สนับสนุนการปฏิบัติงานในจังหวัดสงขลามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ และ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา โออาร์ยังได้ส่งมอบความช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง การแพทย์ในจังหวัดสงขลามาอย่างต่อเนื่อง อาทิมอบแอลกอฮอล์ น้ำดื่มจิฟฟี่ กาแฟดริป คาเฟ่ อเมซอน กาแฟแท้คั่วบด รสซิกเนเจอร์เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม รวมถึงร่วมมือกับผู้แทนจำหน่าย สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในจังหวัดสงขลา มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสงขลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการ ดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นการดูแลสังคมชุมชนในทุกพื้นที่ที่ โออาร์เข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่าง ยั่งยืน