วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

โอกาสที่ดีนักธุรกิจสาวผู้สมัคร ส.ส น.ส ชานิสรา (บอสโอ๋) ภูวิจิตรเบอร์10 เขต9 สงขลา พรรคเพื่อไทย

น.ส ชานิสรา (บอสโอ๋) ภูวิจิตรเบอร์10 เขต9 สงขลา พรรคเพื่อไทยที่มาพร้อม ประสบการณ์และประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจ100ล้าน ในรูปแบบธุรกิจค่าขายออนไลน์ ที่ทำมาแล้ว ประสบความสำเร็จมาแล้ว ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประชาชน ที่เป็นต้นแบบให้ประชาชนมีรายได้และแนะนำวิธีขายสินค้าผ่านออนไลน์ให้กับ แม่ค้าประชาชนและสินค้าที่ผลิตในชุมชนแต่ละพื้นที่ของเขต9 “บอสโอ๋” เบอร์10พร้อมที่จะถ่ายทอดหลักการ

การค้าขายออนไลน์สูชุมชน สงเสริมรายได้เข้าชุมชน สงเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน และแม่ค้า ให้มีรายได้แบบยังยืน พร้อมที่จะเป็นวิทยากร ถ่ายทอดวิชาสอนการขายให้กับพี่ น้อง ประชาชนและได้เป็นที่รู้จัก ขยายตลาดในวงกว้างสอดคล้องกับนโยบายคนไทย ไม่จนอีกต่อไปทุกครอบครัว มีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาท/ เดือน ใช้จ่ายใกล้บ้านผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลกระตุ้นเศรษฐกิจใหญ่

#เพื่อไทยทำได้ #ทำมาแล้ว #เรินอีโอ๋ #เลือกเพื่อไทย #เลือกบอสโอ๋เบอร์10 #เขต9สงขลา #พรรค29 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนี้ผลิตโดย น.ส ชานิสรา ภูวิจิตร อาสาเพื่อไทยเขต 9 สงขลาในนามพรรคเพื่อไทย เลขที่ 168/47 ม.1 ซ พรุฉิมพลี ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 จำนวนที่ผลิต 1 โพสต์ วันที่ผลิตตามวันเดือนปีที่ปรากฏ 07/04/66