วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะ ได้สนับสนุนรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าในการตัดแต่งกิ่งไม้ ณ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสงขลา

09 พ.ค. 2023
266

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โรงไฟฟ้าจะนะ ได้สนับสนุนรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้า โดยนายอุดรศักดิ์ มาร์ลี ให้กับศูนย์ป่าไม้จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีต้นมะฮอกกานีขนาดใหญ่ และมีความสูงประมาณ 25 เมตร แผ่กิ่งก้านเข้ามาที่อาคารสำนักงาน

โดยภารกิจวันนี้ กฟผ.โรงไฟฟ้าจะนะ ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้สงขลาและดำเนินได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์