วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการวันของดีตำบลตลิ่งชัน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2566

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายฮะซัน ยิ่งสมาน หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการวันของดีตำบลตลิ่งชัน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2566 ณ หาดรั้วสน หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอานนท์ สะเม๊าะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน กล่าวรายงาน และนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น- ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก