วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนของโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอจะนะ ที่วาการอำเภอจะนะ โดยมีว่าที่ พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน