วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ “บริจาคขยะ เพื่อมัสยิดและ โรงเรียนตาดีกา(ซอดาเกาะห์)” บ้านควนหัวช้าง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ “บริจาคขยะ เพื่อมัสยิดและ โรงเรียนตาดีกา(ซอดาเกาะห์)” ณ มัสยิดบ้านควนหัวช้าง ม.6 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน อสม. ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ยังมีบริการตัดผมฟรีจากโรงเรียนดาวสยาม และบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ เปลี่ยน-ถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ฟรีๆ จากวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ให้กับประชาชนในหมู่บ้านและผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย