วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

18 ม.ค. 2020
776

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนครั้งที่ 2 อำเภอจะนะ ณ มัสยิดบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล ปลัดอาวุโสอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ และมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก