วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกับ โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ และ สาธารณสุขอำเภอจะนะ ขอประชาสัมพันธ์​กิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ มีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป​ และบริการตัดผม​ โดยไม่มีค่าใช่จ่าย

โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกับ โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ และ สาธารณสุขอำเภอจะนะ ขอประชาสัมพันธ์​กิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่มีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป​ และบริการตัดผม​ โดยไม่มีค่าใช่จ่ายจัดในช่วงระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2566เวลา​ 9.00 น.​ – 15.00​ น.วันที่ 10 ตุลาคม ณ โรงเรียนบ้านป่าชิง หมู่ที่​ 1 ตำบลป่าชิงวันที่ 11 ตุลาคม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชันวันที่ 12 ตุลาคม ณ ศาลาประชาคม โรงเรียนตาดีกาบ้านควนหัวช้างคลองเปียะ หมู่ที่​ 6 ตำบลคลองเปียะเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านเข้ารับบริการตามวันและสถานที่ที่สะดวกได้เลย