วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกับอสม. และตัวแทนจากโครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงานพัฒนาชุมชน มอบยาให้กับชุมชน จำนวน 500 ครัวเรือน

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทน โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และตัวแทนจากโครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงานพัฒนาชุมชน มอบยาให้กับชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านป่าชิง ตำบลป่าชิง และหมู่ที่ 6 บ้านควนหัวช้าง ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 500 ครัวเรือน ซึ่งการมอบยาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดแทนกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งงดจัดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้เริ่มมอบมาตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งทางโรงไฟฟ้าจะนะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของประชาชนและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับชุมชน