วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย จำกัด

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย จำกัด (ทีทีเอ็ม) โดยมีนายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ บรรยายเกี่ยวกับภารกิจงานของโรงไฟฟ้าจะนะ ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรื่องสถานการก๊าซจากหลุม JDA-A18 รวมไปถึงการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน (ไฮโดรเจน) ในอนาคต โดยได้ปรึกษาถึงแนวทางและความเป็นไปได้ ที่ทั้ง 2 หน่วยงานจะสามารถทำงานร่วมกัน เพื่อความอย่างยั่งยืนด้านพลังงานและชุมชนต่อไป