วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงไฟฟ้าจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ณ บริเวณคลองบ้านสลุด หมู่ที่ 7 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา