วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ

27 ธ.ค. 2023
86

เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2566 โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ ในการประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน และนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ประจำปี 2567 แก่บุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอจะนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข สู่แผนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข