วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่เครือข่ายสถานศึกษาจะโหนง-นาทับ

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่เครือข่ายสถานศึกษาจะโหนง-นาทับ ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์