วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

15 ก.พ. 2024
134

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีนางสาวธนัญญา ล้อมลิ้ม หัวหน้าแผนกเคมีโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อระบบผลิตน้ำของโรงไฟฟ้าจะนะ หลังจากนั้นได้พาคณะไปเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำ และอาคารควบคุมโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 ตามลำดับ