วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โรงไฟฟ้าจะนะ นำโดยนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในการมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 และมอบทุนการศึกษาแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

ซึ่งมีกำหนดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารห้องประชุมโรงไฟฟ้าจะนะหลังจากนั้นได้พาคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมทั้งบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย