วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะจากวิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะจากวิทยาลัยการอาชีพนครยะลา สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยมีนางธัญนุช พูลสวัสดิ์ วิทยากรระดับ 6 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นวิทยากรในการบรรยายและตอบข้อซักถาม