วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 9 มีนาคม 2566 โรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีนายชานนท์ นัครัตน์ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า เป็นวิทยากรในการบรรยาย หลังจากนั้นทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมภายในตัวโรงไฟฟ้าจะนะเป็นลำดับต่อไป