วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีนายปรวัฒน์ ศุลกะนุเคราะห์ วิศวกรระดับ 7 แผนกประสิทธิภาพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นอกจากนี้ยังมีผู้ปฏิบัติงานแผนกประสิทธิภาพและผู้ปฏิบัติงานที่เป็นศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาร่วมต้อนรับคณะและตอบคำถามในข้อสงสัยต่างๆ หลังจากนั้นทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมภายในตัวโรงไฟฟ้าจะนะเป็นลำดับต่อไป