วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ จ.พัทลุง

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ โดยมีนายยุทธพร ด้วงดี ช่างระดับ 7 แผนกบำรุงรักษาอาคารและบริเวณ พร้อมด้วยนางธัญนุช พูลสวัสดิ์ วิทยากรระดับ 5 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นอกจากนั้นยังพาคณะไปลงพื้นที่ดูงานด้านศาสตร์พระราชาและโครงการ อพ.สธ. ที่โรงไฟฟ้าจะนะได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่ทางคณะจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียน ตรงตามจุดประสงค์ที่ได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้