วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมร่วมงานแถลงข่าว Southern Innovation and Technology Expo 2024 (SITE2024)

วันที่ 8 มกราคม 2567 นายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าว Southern Innovation and Technology Expo 2024 (SITE2024) โดยเป็นงานแสดงสินค้า บริการ และนวัตกรรม จากภาคการศึกษาในภาคใต้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ ใน 4 คลัสเตอร์ ได้แก่ พลังงาน / ดิจิตอล / สุขภาพ / อาหารและการเกษตร โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.หาดใหญ่