วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

07 มิ.ย. 2023
281

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายจิรวัฒน์ ใจรักษ์ ช่างระดับ 7 แผนกบำรุงรักษาอาคารและบริเวณโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธี รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน้าหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำหน่วยกำลังในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่