วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บ้านบ่อโชน

11 ก.พ. 2023
296

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วยพันธุ์กุ้งทะเลและพันธุ์ปูทะเลรวมจำนวน 5,000,000 ตัว ณ ชายหาดบ้านบ่อโชน หมู่ที่ 7 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ ชิตมณี ปลัดอาวุโสอำเภอจะนะ กล่าวต้อนรับ นายเจริญ โอมณี ประมงจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน และนางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ประมง ชาวประมง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โรงเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงของจังหวัดสงขลา และเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง