วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวและฉลองซัง โครงการปลูกข้าวเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่าชิง ณ ทุ่งนาบ้านป่าชิง ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ และพนักงานจ้างเหมาเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวและฉลองซัง โครงการปลูกข้าวเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่าชิง (โรงเรียนนี้มีรัก ปลูกข้าวกินเอง) ณ ทุ่งนาบ้านป่าชิง ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ ชิตมณี ปลัดอาวุโสอำเภอจะนะเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น โรงเรียนในตำบลป่าชิงและใกล้เคียง รวมไปถึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการเกี่ยวข้าวและสืบสานประเพณีที่มีมานานให้คงอยู่ตลอดไป