วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ ณ บ้านป่ายาง ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ และพนักงานจ้างเหมาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่สังคม โดยร่วมกันเก็บขยะ บริเวณศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา