วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ ณ โรงเรียนวัดช่องเขา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ และพนักงานจ้างเหมาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่สังคม โดยร่วมกันทำความสะอาด กวาดขยะ ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ณ โรงเรียนวัดช่องเขา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา