วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ ณ หมู่ที่ 1 บ้านป่าพลู

วันที่ 8 มกราคม 2567 ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ และพนักงานจ้างเหมาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่สังคม โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ บ้านป่าพลู หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา