วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมกิจกรรมกินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร ประจำเดือนมิถุนายน

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายฮะซัน ยิ่งสมาน หัวหน้ากองบริหาร พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนของโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรม กินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจะนะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้นำชุมชนท้องถิ่นและท้องที่ ผู้นำศาสนาผู้นำกำลังพล และหัวหน้าสถานศึกษาในทราเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้