วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะเข้าจัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีอาคารและรั้ว ณ ตาดีกา บ้านควนหัวช้าง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและพนักงานจ้างเหมาโรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีอาคารและรั้ว ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อิสลามธัญศึกษา บ้านควนหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงบริเวณอาคาร ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความพร้อมและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน