วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ ณ โรงเรียนวัดบ้านไร่

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางธัญนุช พูลสวัสดิ์ วิทยากรระดับ 6 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลโดยทั่วไปของโรงไฟฟ้าจะนะ ในกิจกรรม “ตลาดนัดวิชาการ ไร่ ป่า ทุ่ง พอเพียง” ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดบ้านไร่ ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี คุณอำภา เวรสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงไฟฟ้าจะนะด้วย ซึ่งการจัดงานดังกล่าว เป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนวัดบ้านไร่ โรงเรียนบ้านป่าชิง และโรงเรียนวัดทุ่งพระ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และการขายอาหารเครื่องดื่มต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดี มีความสุข จับมือแล้วไปด้วยกัน

ทั้งนี้ ทางโรงฟ้าจะนะได้นำเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ ไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณครู ผู้ปกครอง และน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวให้เข้าไปเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ ในช่วงปิดเทอมที่ใกล้จะถึงนี้