วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบางตำบลนาทับ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบางตำบลนาทับ ณ บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านคูน้ำรอบ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ ชิตมณี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง และมีนายสุวัฒน์ มีอุปการ พัฒนาการอำเภอจะนะ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเปราะบางตำบลนาทับ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนที่ได้รับคัดเลือกมารับถุงยังชีพอย่างพร้อมเพรียงกัน