วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนจากโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลจะนะ(หน้าสถานีรถไฟจะนะ) ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายกฤชณัทท พลรัตน์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังในให้ อสม. โดยโรงไฟฟ้าจะนะสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 30 โหล และของขวัญจำนวน 20 ชิ้น