วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมละศีลอด ณ บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (TTM)

01 เม.ย. 2024
69

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมละศีลอด ณ บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (TTM) หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสืบทอดประเพณีต่อไป