วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดโคกทราย

01 พ.ย. 2023
184

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดโคกทราย หมู่ที่ 1 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาเอนกประสงค์ (ศาลาโรงเลี้ยง)