วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น “ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมสนับสนุนรถมินิไฟฟ้าเพื่อต้อนรับ นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภท”ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีนายกฤชณัทท พลรัตน์ นายอำเภอจะนะกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลท่าหมอไทร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้