วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะจัดประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โรงไฟฟ้าจะนะ ครั้งที่ 1/2567

25 มี.ค. 2024
67

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 โรงไฟฟ้าจะนะนำโดยนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ จัดประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โรงไฟฟ้าจะนะ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม โดยโรงไฟฟ้าจะนะได้สรุปผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าจะนะ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ผลการดำเนินงานของมูลนิธิประมงคลองนาทับ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าจะนะและอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองสำหรับโรงไฟฟ้าจะนะ และสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานติดตามตรวจสอบการสูบน้ำในคลองโพมาและคุณภาพน้ำทิ้งในคลองบางเป็ด