วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมครบรอบ 6 ปี รัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าจะนะ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 พฤศจิกายน ของทุกปี

10 พ.ย. 2021
414

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ นำโดย นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ได้จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อทรงทำรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าจะนะ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 จากนั้นได้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงไฟฟ้าจะนะ และจัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพร้อมสังฆทาน แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดควนมิตร ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา

สำหรับกิจกรรมในปีนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบ New Normal โดยการเว้นระยะห่าง และมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนน้อย โดยการจัดกิจกรรมครบรอบ 6 ปี รัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการผลิตไฟฟ้าพร้อมทั้งตระหนักเสมอว่าโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม พร้อมที่จะสนับสนุนและสร้างสรรค์สังคม ให้เจริญก้าวหน้า พัฒนา และอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน