วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม เปิดบ้าน Open House โรงเรียนสาธิตฯ

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-12.30 น.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม เปิดบ้าน Open House โรงเรียนสาธิตฯ ในรูปแบบ Facebook Live ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : WeTSU มหาวิทยาลัยทักษิณ และเพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ภายในกิจกรรม มีการจัดเสวนา “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณและการจัดการเรียนการสอนในยุค Covid-19” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นางสาวณัฐณิชา วังบุญคง อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมการเสวนา

นอกจากนี้ ยังมีการร่วมพูดคุยกับตัวแทนผู้ปกครอง การแนะนำเครื่องแบบของนักเรียน การนำเสนอผลงานนักเรียน ข่าวสารการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (รอบโควตาความสามารถพิเศษ) ระหว่างวันที่ 4 – 22 ตุลาคม 2564 และรอบที่ 2 (รอบทั่วไป) รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2564ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://satit.tsu.ac.th/admissions.php

ซึ่งตลอดกิจกรรม ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกิจกรรมลุ้นของรางวัลของที่ระลึกมากมายจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณรับชมกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=405804707689169