วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาและพักฟื้นหายแล้ว จำนวน 19 ราย กลับบ้าน พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและสังเกตอาการอีก 14 วัน

วันที่ 29 เม.ย.64 โรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาและพักฟื้นหายแล้ว จำนวน 19 ราย กลับบ้าน โดยจะมีญาติมารอรับ และหากผู้ที่ไม่มีญาติมารอรับทางโรงพยาบาลจะมีบริการส่งกลับถึงหน้าบ้าน พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและสังเกตอาการอีก 14 วัน

นายแพทย์ วริษ คุปต์กาญจนากุล นายแพทย์ชำนาญการ ให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาลสนาม ณ อาคารเทพรักษา ภายใน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ วันนี้ปล่อยตัวผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน จำนวน 19 ราย และมีผู้ป่วยที่ขอย้ายไปโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากสังเกตอาการครบ 7 วัน และอาการทั่วไปเป็นปกติ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารเทพรักษา ภายใน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ มีเตียงว่าง จำนวน 40 เตียง สำหรับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว เมื่อกลับบ้านไปจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตัวซึ่งต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการอีก 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการ พร้อมกับเอกสารที่ต้องบันทึกประจำวันเพื่อประเมินตนเอง และสามารถให้ข้อมูลกับทีมงานเวชกรรมในการลงพื้นที่ติดตามอัพเดทอาการเพิ่มเติมได้ ให้มั่นใจว่าหายดีและไม่มีเชื้อ

หลังจากส่งตัวผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว เจ้าหน้าที่จะมีการทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณรอบโรงพยาบาลสนาม พร้อมทั้งทำความสะอาดเครื่องนอน ผ่านระบบการฆ่าเชื้อภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยรายใหม่

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าวจิรพัฒน์ – พงศ์ปณต /ภาพสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา