วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จัดโครงการ #ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก คัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ภายในจังหวัดสงขลา และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 20 กันยายน 2566มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ;ร่วมกับโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จัดโครงการ #ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก กิจกรรมคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ภายในจังหวัดสงขลา และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งหวังช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ให้ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน และเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่