วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงพยาบาลศิครินทร์จับมือกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หาดใหญ่ร่วมโครงการ “เย็บเต้านมรวมใจ สู่ภัยมะเร็งเต้านม” ภายใต้โครงการหลัก 𝗦𝗲𝘄𝗶𝗻𝗴 𝗖𝘂𝗽 𝗦𝗲𝘄𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗲𝗮𝗿𝘁

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หาดใหญ่ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ร่วมโครงการ “เย็บเต้านมรวมใจ สู่ภัยมะเร็งเต้านม” ภายใต้โครงการหลัก 𝗦𝗲𝘄𝗶𝗻𝗴 𝗖𝘂𝗽 𝗦𝗲𝘄𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗲𝗮𝗿𝘁 จัดโดยบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย) เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านม พร้อมกับเปิดโอกาสให้จิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการเย็บเต้านมเทียม เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลและศูนย์มะเร็งทั่วประเทศ

โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สิริชัย ธาดาประดิษฐ์ ศัลยแพทย์ทั่วไป ประจำโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม อย่างครอบคลุม พร้อมให้ความรู้ และสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยพว.มณีวรรณ สุวรรณมณี หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนัก ให้กับผู้หญิงทุกท่าน ในการป้องกัน และดูแลตนเองให้ห่างไกล และปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านม

“ตรวจก่อน รู้ก่อน รักษาได้”