วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาด้านสายตาวัยเรียน เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2566 

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคอหงส์ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสายตาพร้อมกับมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ตามโครงการประเมินและแก้ไขปัญหาด้านสายตาวัยเรียน เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาทางสายตาให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ได้รับการตรวจสุขภาพด้านสายตา และได้รับแว่นเพื่อใช้ในการเรียนและใช้ในชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ จำนวน 4 โรงเรียน

โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2566 ซึ่งในวันนี้ได้จัดกิจกรรมใน 2 โรงเรียน คือ ในช่วงเช้า ณ โรงเรียนสมัยศึกษาและในช่วงบ่าย ณ โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา กองทัพบกอุปถัมภ์ เขตเทศบาลเมืองคอหงส์