วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการนำร่อง “Local SME Start up & Scale up Development : วิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน ผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมคณาจารย์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมการอบรมเชิงลึก (SME COACH) โครงการนำร่อง “Local SME Start up & Scale up Development : วิศวกรสังคม (ซ่อมและสร้างให้สังคมเข้มแข็ง)” ระยะที่ 1 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลที่ปรึกษาและระบบ Coach Online ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ