วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

แอปเมืองคอหงส์สมาร์ทซิตี้ (Application Khohong Smart City) รวดเร็ว ง่ายดาย แค่ปลายนิ้วเปิดตัวแล้ววันนี้

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ และนายสุรินทร์ นุ่นแก้ว ครูใหญ่ไทยคอม ร่วมแถลงข่าว

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ กล่าวว่าจากวันที่ผมเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ผมได้วางนโยบายในการพัฒนาเทศบาลเมืองคอหงส์   ไว้ว่า เทศบาลเมืองคอหงส์ จะต้องเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ มุ่งไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้    โดยผมต้องการให้เมืองคอหงส์พัฒนาไปอย่างมีความสุขควบคู่ไปกับความเจริญของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งความเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ที่ผมตั้งใจ คือ การพัฒนาเมืองทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน    ด้านสาธารณสุข ด้านคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ และที่สำคัญคือด้านการท่องเที่ยว โดยให้ ทุกภาคส่วนเชื่อมโยงกัน และเข้าถึงพี่น้องชาวคอหงส์ได้อย่างทั่วถึง ผ่านระบบออนไลน์        ที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน

วันนี้เราได้เริ่มต้นการเป็นสมาร์ทซิตี้ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ย่อเทศบาล        เมืองคอหงส์และการรับบริการจากภาครัฐให้อยู่ในมือถือของท่าน ให้ท่านได้ใช้บริการ        ของเทศบาลได้ง่ายขึ้นภายในแอปเดียว ติดต่อเทศบาลง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว ด้วยแอปเมืองคอหงส์สมาร์ทซิตี้

ซึ่งนอกจากการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบริการต่าง ๆ        ของเทศบาลได้อย่างง่ายดายแล้ว เรายังมีแผนที่จะพัฒนาตลาดออนไลน์ ที่เรียกว่า         “คอหงส์มาร์เก็ตเพลส” บนแอปเมืองคอหงส์สมาร์ทซิตี้ เพื่อรองรับการพัฒนา             ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน  ซึ่งผมและทีมบริหารมีนโยบายที่จะผลักดันให้เมืองคอหงส์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอหาดใหญ่ จะมีการสร้างสกายวอล์คบนเขาคอหงส์ เป็นจุดแลนด์มาร์คเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ของเมืองคอหงส์ โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร และสินค้าชุมชนได้จากแอปพลิเคชันของเรา ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเมืองคอหงส์ของเรา

วันนี้เรามาขับเคลื่อนเมืองคอหงส์สู่สมาร์ทซิตี้ด้วยกัน ฝากไว้นะครับ หนึ่งแอปที่คุณต้องมี  แอปเมืองคอหงส์สมาร์ทซิตี้  รวดเร็ว ง่ายดาย แค่ปลายนิ้ว