วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

แหล่งก๊าซ JDA-A18หยุดจ่ายก๊าซฯประจำปี2564

ในระหว่างวันที่ 6-11 สิงหาคม2564รวมทั้งหมด6วันส่งผลให้โรงไฟฟ้าจะนะต้องเดินเครื่องด้วยเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลในช่วงเวลาดังกล่าวรณรงค์ทุกภาคส่วน ลดการใช้ไฟฟ้าอย่างไม่จำเป็นโดยเฉพาะช่วงเวลา 18.30 – 22.30 น.ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละวัน