วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบ้านประชาชน

เช้าวันนี้ (12 พฤศจิกายน 2564) นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา มอบหมายให้นายเกรียงไกร คมขำ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนของประชาชนบริเวณริมคลองสำโรง เนื่องจากระดับน้ำในคลองสำโรงเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณคลองริมสำโรงหลายครัวเรือน ทั้งนี้เทศบาลนครสงขลาได้เปิดคูระบายน้ำทั้งสองฝั่ง ทั้งฝั่งปากคลองเก้าเส้ง และประตูระบายนน้ำ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ เพื่อให้น้ำได้ไหลออกสู่ทะเลสาบ ลดปริมาณน้ำท่วมขังให้เขตเทศบาลนครสงขลาให้เร็วที่สุด