วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผหญ. มอบกระเช้าแก่ ผอ.โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแสดงความขอบคุณในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่ มอบกระเช้าแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแสดงความขอบคุณในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 270 คน ในวันที่ 25, 27 และ 28 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา